Οι πλανήτεςΟι πλανήτες:

Οι πλανήτες στα ζώδια δεν αντιπροσωπεύουν τα γενικά χαρακτηριστικά των ζωδίων. Αφορούν καθαρά το προσωπικό ωροσκόπιο του καθενός. Κάθε πλανήτης βρίσκεται σε συγκεκριμένο ζώδιο την ώρα της γέννησης μας.

  Σελήνη

  Η Σελήνη αντιπροσωπεύει τα συναισθήματά μας. Αντιπροσωπεύει επίσης το περιβάλλον από το παρελθόν και ειδικά τον τρόπο που βιώσαμε την μητέρα μας. Δείχνει την ικανότητά μας να είμαστε ευαίσθητοι προς το περιβάλλον καθώς και τον τρόπο που δίνουμε και δεχόμαστε συναισθήματα. Η Σελήνη έχει να κάνει με τα συναισθήματα και ιδιαίτερα με το προσωπικό ασυνείδητο του καθενός καθώς και όλη μας την συμπεριφορά που ελέγχεται από αυτό το μυστήριο μέρος του εαυτού μας. Η Σελήνη δείχνει τις ενστικτώδεις αντιδράσεις μας για την προστασία του εαυτού μας και των άλλων. Το Ζώδιο στο οποίο βρίσκεται η Σελήνη δείχνει το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε και το είδος των συναισθηματικών αναγκών που έχουμε. Οι όψεις προς την Σελήνη δείχνουν τις συγκεκριμένες εμπειρίες που επηρεάζουν την ψυχολογική δομή μας. Αυτές οι όψεις είναι ενσωματωμένες μέσα στον συναισθηματικό μας κόσμο και μας δίνουν συγκεκριμένες συνήθειες και τρόπους αντίδρασης.

  Ερμής

  Ο Ερμής αντιπροσωπεύει τις σκέψεις μας και την συνεχή πνευματική δραστηριότητά μας, το νευρικό σύστημα και το σωματικό συντονισμό. Ο Ερμής δείχνει τον τρόπο που επικοινωνούμε και τους ψυχολογικούς τομείς στους οποίους βρίσκονται τα πνευματικά χαρίσματα μας. Οι όψεις προς τον Ερμή δείχνουν τα πνευματικά χαρίσματα μας και τις μεθόδους επικοινωνίας μας με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Υποδηλώνουν τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα και τις ικανότητές μας.

  Αφροδίτη

  Η Αφροδίτη δείχνει τις αξίες μας, την ανάγκη και την ικανότητά μας για τον έρωτα. Δείχνει επίσης τις αισθητικές προτιμήσεις μας και την φυσική έλξη που νιώθουμε για ανθρώπους και πράγματα.  Η Αφροδίτη επίσης, αντιπροσωπεύει και τις εμπειρίες μας από την συναισθηματική αρμονία μεταξύ των γονιών μας. Το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται η Αφροδίτη δείχνει πως οι αξίες μας επηρεάζονται και τι είδους αισθητικές αντιλήψεις υιοθετούμε. Η θέση της Αφροδίτης μας επηρεάζει έντονα όταν επιλέγουμε σύντροφο. Οι όψεις προς την Αφροδίτη υποδηλώνουν κάποιες συγκεκριμένες ερωτικές εμπειρίες και τις ατομικές ψυχολογικές ανάγκες που επηρεάζουν την κρίση και τις επιλογές μας.

  Άρης

  Ο Άρης αντιπροσωπεύει θέματα που έχουν σχέση με την σεξουαλικότητα και την δύναμη. Συνδέεται έντονα με τις εμπειρίες μας από τους αδελφούς μας, τον πατέρα και τους άνδρες γενικότερα.. Ο Άρης δείχνει τις προκλήσεις και την ικανότητά μας να τις αντιμετωπίζουμε με γενναιότητα .Συνδέεται με το μυϊκό σύστημα  Στις γυναίκες αντιπροσωπεύει το είδος του άνδρα που έλκει μια γυναίκα, ενώ στους άνδρες δείχνει, το πώς ένας άνδρας αντιμετωπίζει τους άλλους άνδρες.. Οι όψεις προς τον Άρη δείχνουν συγκεκριμένες αξίες προς τους άνδρες ή συγκεκριμένες σεξουαλικές προτιμήσεις. Δείχνουν πως χρησιμοποιούμε την ενέργειά μας και τα ειδικά χαρίσματά μας για κάποιες ιδιαίτερες εργασίες.

  Δίας

  Ο Δίας αντιπροσωπεύει την ορμή για απόκτηση αντίληψης σε διανοητικό, φιλοσοφικό και θρησκευτικό επίπεδο.. Ο Δίας έχει να κάνει με τον νόμο και τις ηθικές αρχές καθώς και την στάση μας απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Προκαλεί μεγάλη επιθυμία για αντίληψη των πραγμάτων και μια τάση για ισχυρές γνώμες και πεποιθήσεις.. Οι όψεις που σχηματίζει ο Δίας δείχνουν ένα προσωπικό ψυχολογικό χαρακτηριστικό όπου η ανάγκη για επέκταση, επιρροή και αντίληψη προσλαμβάνουν τεράστιες διαστάσεις. Αυτές οι όψεις δείχνουν τις συγκεκριμένες προσωπικές ορμές όπου η αναζήτηση για σοφία έχει την μεγαλύτερη ένταση.

  Κρόνος

  Ο Κρόνος, ο πιο μακρινός πλανήτης του ηλιακού συστήματος που βλέπουμε με γυμνό μάτι, αντιπροσωπεύει τα όρια. Δείχνει που βρίσκονται οι μεγαλύτερες προκλήσεις και τα πιο δύσκολα μαθήματα.. Έχει σχέση με τους γονείς, τις αρχές, τους νόμους και προσφέρει δύναμη μέσα από τον αυτοπεριορισμό και την πειθαρχία.  Bρίσκεται στο κάθε ζώδιο για περίπου 2½ χρόνια. Δείχνει τις κοινωνικές επιρροές που δέχεται ένα άτομο και τον τομέα της κοινωνίας.. Οι όψεις προς τον Κρόνο δείχνουν τομείς της προσωπικότητας όπου νιώθεις την έλλειψη αυτοπεποίθησης. Σε αυτούς τους τομείς θα φανείς δειλός, μαζεμένος απελπισμένος για αναγνώριση και απογοητευμένος. Κανονικά θα γίνεις αυτοδύναμος και ανεξάρτητος στον τομέα του χαρακτήρα σου που επηρεάζει ο Κρόνος ύστερα από 30 χρόνια.

  Ουρανός

  Ο Ουρανός αντιπροσωπεύει την ορμή για μοναδικότητα, για έκπληξη και για συγκλονισμό. Προκαλεί ξαφνικά και απρόβλεπτα γεγονότα. Η επιρροή που ασκεί προκαλεί την αύξηση της συνείδησης. Η επίδρασή του ενεργεί σαν αστραπή., Bρίσκεται σε κάθε ζώδιο για 7 χρόνια . Η θέση του σε ένα ζώδιο δείχνει σε ποιο ψυχολογικό τομέα της ανθρωπότητας θα γίνουν επαναστατικές αλλαγές. Αυτές οι όψεις υποδηλώνουν μάλλον υπερβολικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα με τα οποία μπορεί ίσως να θελήσεις να συγκλονίσεις τους άλλους ή να του εμπνεύσεις για να αλλάξουν.

  Ποσειδώνας

  Ο Ποσειδώνας αντιπροσωπεύει τις μη υλικές επιρροές όπως τα όνειρα και τις ψευδαισθήσεις.  Έχει σχέση με τις εξιδανικευμένες ορμές σε κοινωνικό και ψυχικό επίπεδο. Βρίσκεται σε κάθε ζώδιο για 14 χρόνια. Η θέση του Ποσειδώνα σε ένα ζώδιο δείχνει την συλλογική ανάγκη να υπερβαίνεις την καθημερινότητα μέσα από τα ΜΜΕ, τον κινηματογράφο και τα οράματα με ιδανικά. Οι όψεις του Ποσειδώνα δείχνουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που επηρεάζονται έντονα από τα όνειρα και τα ιδανικά. Αυτές οι όψεις υποδηλώνουν που έχεις απραγματοποίητες προσδοκίες και που θα νιώσεις απογοήτευση μέχρι να βελτιώσεις την φύση σου μέσα από την ψυχική αντίληψη.

  Πλούτωνας

  Ο Πλούτωνας φέρνει την ολοκληρωτική μεταμόρφωση. Ανασύρει κάποια βαθιά ψυχολογικά θέματα από την περιοχή του ασυνείδητου και έχει μια καθαρτική λειτουργία. Η επιρροή του εστιάζεται στην εξουσία και στην κατάχρησή της ή στα συναισθήματα αποξένωσης.. Το ζώδιο όπου βρίσκεται ο Πλούτωνας δείχνει σε ποιους τομείς της κοινωνίας προκύπτουν ολοκληρωτικές μεταμορφώσεις συχνά με καταστροφικό αποτέλεσμα.. Προκαλεί την διαδικασία του θανάτου και της αναγέννησης. Ο Πλούτωνας ανοίγει τις πόρτες του ασυνείδητού σου. Οι όψεις που κάνει ο Πλούτωνας δείχνουν τις εντονότερες ψυχολογικές ορμές του χαρακτήρα σου. Σε αυτούς τους τομείς της προσωπικότητάς σου θα έχεις περισσότερο μαγνητισμό και κυριαρχία. Αυτό προκύπτει από μια ασυνείδητη ανάγκη για έλεγχο, που προέρχεται με την σειρά του από έναν βαθύ φόβο για την αδυναμία σου. Κάποιες κρίσεις και μεταμορφώσεις θα προκύψουν στους τομείς αυτούς.

Εμπειρία 45 ετών

Ο Διαδικτυακός τόπος εμπλουτίζεται και ενημερώνεται με νέα στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες αλλά και για προσωπικές προβλέψεις, εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την αστρολόγο - μέντιουμ Κα Στέλλα Φραντζέσκα στα εξής τηλέφωνα:

Κιν.1:   (+30) 694.16.40.300

Κιν.2:   (+30) 698.10.20.778

Σταθερό:   (+30) 211.800.7410

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε όποιες και αν είναι οι απορίες σας,
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.